0
Artikelen: 0
Totaal: 0.00
Deprecated: WC_Cart::get_cart_url is verouderd sinds versie 2.5. Gebruik in plaats daarvan wc_get_cart_url. in /mnt/web210/d3/45/56964945/htdocs/wp-includes/functions.php on line 4773 Bekijk winkelwagen Deprecated: WC_Cart::get_checkout_url is verouderd sinds versie 2.5. Gebruik in plaats daarvan wc_get_checkout_url. in /mnt/web210/d3/45/56964945/htdocs/wp-includes/functions.php on line 4773 Bestellen

Privacy & cookies

Mind-Upgrade, gevestigd aan Bennemaheerd 17 9821 PT, Oldekerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://mind-upgrade.nl Bennemaheerd 17 9821 PT, Oldekerk 0594 500501

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mind-Upgrade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via g.kleene@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mind-Upgrade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Deze verwerkingen zijn op basis van de wettelijke grondslagen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Contractuele of wettelijke verplichting
Bij het maken van aankopen via de webshop is het voor Mind-Upgrade noodzakelijk de volgende gegevens te hebben voor het uitvoeren van een (koop)overeenkomst
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

De gebruiker/afnemer is verplicht de bovenstaande gegevens de verstrekken bij het maken van een aankoop. Bij het niet opgeven van de gegevens kan er geen overeenkomst worden opgesteld en zal de bestelling niet worden afgerond.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mind-Upgrade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mind-Upgrade) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mind-Upgrade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens
Bewaartermijn: persoonsgegevens zoals voor- en achternaam worden 7 jaar bewaard in de vorm van een factuur.
Reden: Het is wettelijk verplicht om (koop)overeenkomsten 7 jaar te bewaren.

Account
Bewaartermijn: accountgegevens op de website en binnen Mind-Upgrade zullen bewaard blijven zolang er activiteit geregistreerd wordt. Als een account twee jaar niet meer actief is geweest zal het account, na een e-mail waarschuwing, worden verwijderd.
Reden: accountgegevens zijn nodig om te kunnen inloggen. Wij zullen deze gegevens (gebruikersnaam en e-mail) bewaren zolang het account actief is.

In uw account slaat Mind-Upgrade onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Mind Upgrade over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Mind Upgrade bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

Adresgegevens
Bewaartermijn: adresgegevens worden 7 jaar bewaard in de vorm van een factuur.
Reden: het is wettelijk verplicht om (koop)overeenkomsten 7 jaar te bewaren.

Contactgegevens – telefoonnummer
Bewaartermijn: telefoonnummers van klanten zullen bewaard blijven tot dat een geplaatste order is afgerond. Het bewaartermijn hiervoor is 48 uur.
Reden: het telefoonnummer slaan wij op zodat wij bij problemen telefonisch contact kunnen opnemen om de order goed af te ronden.

Contactgegevens – e-mail
Bewaartermijn: het opgegeven e-mailadres op de website en binnen Mind Upgrade zullen bewaard blijven zolang er activiteit geregistreerd wordt. Als een account twee jaar niet meer actief is geweest zal het account, na een e-mail waarschuwing, worden verwijderd.
Reden: accountgegevens zijn nodig om te kunnen inloggen. Wij zullen deze gegevens (e-mail) bewaren zolang het account actief is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mind-Upgrade verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mind-Upgrade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mind-Upgrade gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mind-Upgrade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar g.kleene@hetnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mind-Upgrade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mind-Upgrade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via g.kleene@hetnet.nl

0

Winkelwagen